Medi ambient

Despesa pres. / hab.

38,47 €

Despesa pressupostada

1,78 M€

% execució

No disp.
L'any passat 105,51 %

% sobre el total del press.

3,88 %

Mitjana despesa provincial

1,08 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 3,17% 56.592 €
Parcs i jardins 93,36% 1,66 M€
Protecció i millora del medi ambient 3,47% 61.900 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,85% 104.374 €
Despeses corrents en béns i serveis 80,60% 1,44 M€
Transferències corrents 7,94% 141.600 €
Inversions reals 5,61% 100.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es