Parcs i jardins

Despesa pres. / hab.

35,92 €

Despesa pressupostada

1,66 M€

% execució

No disp.
L'any passat 104,90 %

% sobre el total del press.

3,63 %

Mitjana despesa provincial

877.448,8 €

Sobre aquesta partida

Parcs i jardins.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,87% 47.782 €
Despeses corrents en béns i serveis 83,82% 1,4 M€
Transferències corrents 7,30% 121.600 €
Inversions reals 6,01% 100.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es