Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

65,84 €

Pressupost inicial

3,1 M€

% execució

No disp.
L'any passat 132,28 %

% sobre el total del press.

6,70 %

Mitjana despesa provincial

959.152,3 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 1,93% 59.930 €
Parcs i jardins 96,72% 3 M€
Protecció i millora del medi ambient 1,35% 41.900 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 3,55% 110.176 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,63% 1,63 M€
Transferències corrents 3,99% 123.732 €
Inversions reals 38,87% 1,21 M€
Transferències de capital 0,97% 30.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es