Parcs i jardins

Pressupost inicial / hab.

63,68 €

Pressupost inicial

3 M€

% execució

No disp.
L'any passat 131,39 %

% sobre el total del press.

6,48 %

Mitjana despesa provincial

1,07 M€

Sobre aquesta partida

Parcs i jardins.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,67% 50.246 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,02% 1,59 M€
Transferències corrents 4,12% 123.732 €
Inversions reals 40,19% 1,21 M€
Transferències de capital 1,00% 30.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es