Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

263,33 €

Despesa pressupostada

12,29 M€

% execució

102,92 %
Despesa real són 12,65 M€

% sobre el total del press.

31,98 %

Mitjana despesa provincial

572.641,95 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,35% 165.900 €
Reparacions, manteniment i conservació 9,38% 1,15 M€
Material, subministraments i d'altres 88,11% 10,83 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,23% 28.000 €
Despeses de publicacions 0,94% 115.420 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es