Actuacions de protecció i promoció social

Despesa pres. / hab.

96,22 €

Despesa pressupostada

4,5 M€

% execució

85,09 %
Despesa real són 3,83 M€

% sobre el total del press.

11,47 %

Mitjana despesa provincial

1,83 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 5,15% 231.400 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,05% 2.170 €
Serveis socials i promoció social 64,79% 2,91 M€
Foment de l'ocupació 30,01% 1,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,32% 2,49 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,23% 1,22 M€
Transferències corrents 17,45% 784.500 €
Actius financers 0,00% 10 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es