Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

264,43 €

Pressupost inicial

12,2 M€

% execució

99,48 %
Despesa real són 12,14 M€

% sobre el total del press.

30,94 %

Mitjana despesa provincial

692.737,72 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 0,76% 93.190 €
Reparacions, manteniment i conservació 9,16% 1,12 M€
Material, subministraments i d'altres 89,27% 10,89 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,21% 25.200 €
Despeses de publicacions 0,60% 72.592 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es