Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

309,27 €

Pressupost inicial

14,44 M€

% execució

98,91 %
Despesa real són 14,28 M€

% sobre el total del press.

31,44 %

Mitjana despesa provincial

829.751,82 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,64% 237.342 €
Reparacions, manteniment i conservació 9,54% 1,38 M€
Material, subministraments i d'altres 87,11% 12,58 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,84% 121.680 €
Despeses de publicacions 0,86% 124.241 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es