Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

3,23 €

Despesa pressupostada

147.324 €

% execució

104,87 %
Despesa real són 154.497,87 €

% sobre el total del press.

0,38 %

Mitjana despesa provincial

293.451,25 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 23,78% 35.040 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 41,34% 60.900 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 14,76% 21.750 €
Arrendaments de material de transport 0,01% 10 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 20,11% 29.624 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es