Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

3,98 €

Despesa pressupostada

181.946 €

% execució

89,56 %
Despesa real són 162.943,16 €

% sobre el total del press.

0,46 %

Mitjana despesa provincial

230.909,54 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 19,26% 35.040 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 41,85% 76.146 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 11,95% 21.750 €
Arrendaments de material de transport 1,65% 3.010 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 18,69% 34.000 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 6,60% 12.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es