Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

5,08 €

Pressupost inicial

237.342 €

% execució

72,21 %
Despesa real són 171.384,84 €

% sobre el total del press.

0,52 %

Mitjana despesa provincial

216.531,67 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 13,66% 32.430 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 36,36% 86.295 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 4,59% 10.900 €
Arrendaments de material de transport 6,32% 15.010 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 25,67% 60.934 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 13,39% 31.773 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es