Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.717.619,00 € 79,69 € 3,78 %
Serveis públics bàsics 17.108.712,00 € 366,75 € 17,40 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.624.382,00 € 77,69 € 3,69 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 16.075.767,00 € 344,61 € 16,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 842.731,00 € 18,07 € 0,86 %
Actuacions de caràcter general 7.802.249,00 € 167,25 € 7,93 %
Total 98.342.920,00 € 2.108,15 €

Cerca una partida específica