Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.010.518 € 87 € 10,17 %
Serveis públics bàsics 14.738.919 € 319 € 37,39 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.002.108 € 87 € 10,15 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.298.948 € 137 € 15,98 %
Actuacions de caràcter econòmic 745.333 € 16 € 1,89 %
Actuacions de caràcter general 9.627.722 € 209 € 24,42 %
Total 39.423.548 € 854,56 €

Cerca una partida específica