Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Ingrés pres. / hab.

40,00 €

Ingrés pressupostat

1,85 M€

% execució

110,57 %
Ingrés real són 2,04 M€

% sobre el total del press.

4,68 %

Mitjana ingrés provincial

776.788,65 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'administració general de les CA 15,17% 280.000 €
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 40,07% 739.440 €
/presupuestos/partidas/450-30/2014/economic/I 13,82% 255.000 €
/presupuestos/partidas/450-50/2014/economic/I 27,69% 510.974 €
/presupuestos/partidas/450-60/2014/economic/I 0,00% 10 €
/presupuestos/partidas/450-80/2014/economic/I 3,25% 60.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es