Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

21,74 €

Despesa pressupostada

997.842 €

% execució

No disp.
L'any passat 120,71 %

% sobre el total del press.

2,09 %

Mitjana despesa provincial

482.565,5 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 997.842 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,52% 903.200 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,67% 26.632 €
Transferències corrents 6,82% 68.010 €