Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.444.429,00 € 74,31 € 7,22 %
Serveis públics bàsics 14.350.059,00 € 309,57 € 30,07 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.085.782,00 € 88,14 € 8,56 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 14.281.410,00 € 308,09 € 29,93 %
Actuacions de caràcter econòmic 804.365,00 € 17,35 € 1,69 %
Actuacions de caràcter general 10.753.438,00 € 231,98 € 22,53 %
Total 47.719.483,00 € 1.029,44 €

Cerca una partida específica