Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

25,39 €

Pressupost inicial

1,19 M€

% execució

No disp.
L'any passat 138,21 %

% sobre el total del press.

2,72 %

Mitjana despesa provincial

476.075,54 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 1,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,15% 1,03 M€
Despeses corrents en béns i serveis 3,32% 39.357 €
Transferències corrents 9,53% 113.010 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es