Altres impostos indirectes

Pressupost inicial / hab.

16,28 €

Pressupost inicial

760.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 188,97 %

% sobre el total del press.

1,75 %

Mitjana ingrés provincial

753.296,37 €

Sobre aquesta partida

Recull altres ingressos derivats de la recaptació d'impostos indirectes en vigor, així com els derivats de la recaptació de l'impost per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra i dels arbitris i impostos inclosos en els règims fiscals especials de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 100,00% 760.000 €
Altres impostos indirectes 100,00% 760.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es