Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

13,65 €

Pressupost inicial

622.691 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 622.691 €

% sobre el total del press.

1,59 %

Mitjana despesa provincial

296.553,74 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,88% 615.691 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,12% 7.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es