Sanitat

Pressupost inicial / hab.

14,29 €

Pressupost inicial

663.389,54 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,00 %

Mitjana despesa provincial

216.212,21 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 95,63% 634.389,54 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 4,37% 29.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,94% 172.110,88 €
Despeses corrents en béns i serveis 70,30% 466.377,66 €
Transferències corrents 3,75% 24.901 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es