Cultura

Pressupost inicial / hab.

102,63 €

Pressupost inicial

4,71 M€

% execució

69,58 %
Despesa real són 3,28 M€

% sobre el total del press.

10,57 %

Mitjana despesa provincial

2,02 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 6,76% 318.343 €
Biblioteques i arxius 6,59% 310.505 €
Museus i arts plàstiques 42,38% 2 M€
Promoció cultural 32,05% 1,51 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,81% 132.409 €
Lleure i temps lliure 6,93% 326.197 €
Festes populars i celebracions 2,48% 117.006 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,61% 1,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,25% 1,47 M€
Transferències corrents 13,44% 632.751 €
Inversions reals 29,71% 1,4 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es