Cultura

Pressupost inicial / hab.

131,00 €

Pressupost inicial

6,07 M€

% execució

55,81 %
Despesa real són 3,39 M€

% sobre el total del press.

12,73 %

Mitjana despesa provincial

2,1 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 5,65% 343.156 €
Biblioteques i arxius 5,05% 306.625 €
Museus i arts plàstiques 55,29% 3,36 M€
Promoció cultural 24,21% 1,47 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,33% 141.529 €
Lleure i temps lliure 5,14% 312.297 €
Festes populars i celebracions 2,32% 141.156 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,86% 1,27 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,67% 1,5 M€
Transferències corrents 10,28% 624.223 €
Inversions reals 44,18% 2,68 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es