Museus i arts plàstiques

Despesa pres. / hab.

73,17 €

Despesa pressupostada

3,4 M€

% execució

No disp.
L'any passat 32,31 %

% sobre el total del press.

7,04 %

Mitjana despesa provincial

903.924,8 €

Sobre aquesta partida

Museus i Arts Plàstiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Cultura.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,24% 175.978 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,85% 498.585 €
Inversions reals 79,91% 2,7 M€