Cultura

Pressupost inicial / hab.

184,28 €

Pressupost inicial

8,55 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

12,94 %

Mitjana despesa provincial

1,57 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 10,38% 887.730,77 €
Biblioteques i arxius 3,22% 275.203,6 €
Museus i arts plàstiques 58,52% 5,01 M€
Promoció cultural 18,17% 1,55 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,02% 1.420 €
Lleure i temps lliure 4,49% 383.691 €
Festes populars i celebracions 5,22% 446.058,02 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,90% 1,53 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,63% 2,45 M€
Transferències corrents 5,33% 455.971,76 €
Inversions reals 48,14% 4,12 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es