Preus públics

Ingrés pres. / hab.

2,22 €

Ingrés pressupostat

103.120 €

% execució

151,26 %
Ingrés real són 155.976,22 €

% sobre el total del press.

0,22 %

Mitjana ingrés provincial

529.866,89 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 64,97% 67.000 €
Serveis educatius 5,82% 6.000 €
Entrades a museus, exposicions i espectacles 3,88% 4.000 €
Altres preus públics 25,33% 26.120 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es