Promoció i foment de l'esport

Despesa pres. / hab.

15,43 €

Despesa pressupostada

705.585 €

% execució

99,01 %
Despesa real són 698.572,4 €

% sobre el total del press.

1,77 %

Mitjana despesa provincial

249.184,3 €

Sobre aquesta partida

Promoció i foment de l'esport.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,11% 261.845 €
Despeses corrents en béns i serveis 17,40% 122.740 €
Transferències corrents 45,49% 321.000 €