Instal·lacions esportives

Despesa pres. / hab.

46,99 €

Despesa pressupostada

2,18 M€

% execució

No disp.
L'any passat 96,70 %

% sobre el total del press.

4,74 %

Mitjana despesa provincial

689.330,4 €

Sobre aquesta partida

Instal·lacions esportives.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Esport.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,62% 35.321 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,45% 728.685 €
Inversions reals 64,93% 1,41 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es