Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

16,16 €

Despesa pressupostada

745.333 €

% execució

84,10 %
Despesa real són 626.843,23 €

% sobre el total del press.

1,89 %

Mitjana despesa provincial

1,37 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 49,08% 365.833 €
Transport públic 41,59% 310.000 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 9,32% 69.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,90% 215.403 €
Despeses corrents en béns i serveis 11,96% 89.161 €
Transferències corrents 59,14% 440.769 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es