Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

17,03 €

Pressupost inicial

776.874 €

% execució

98,61 %
Despesa real són 766.071,23 €

% sobre el total del press.

1,99 %

Mitjana despesa provincial

2,54 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 45,57% 354.035 €
Transport públic 39,90% 310.000 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,52% 112.839 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,13% 164.135 €
Despeses corrents en béns i serveis 22,29% 173.161 €
Transferències corrents 56,58% 439.578 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es