Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

304,66 €

Pressupost inicial

13,93 M€

% execució

110,34 %
Ingrés real són 15,37 M€

% sobre el total del press.

34,96 %

Mitjana ingrés provincial

12,02 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,80% 10,7 M€
De comunitats autònomes 12,71% 1,77 M€
D'entitats locals 10,44% 1,46 M€
D'empreses privades 0,04% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es