Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

328,53 €

Ingrés pressupostat

15,1 M€

% execució

102,36 %
Ingrés real són 15,4 M€

% sobre el total del press.

31,59 %

Mitjana ingrés provincial

4,8 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 73,08% 11 M€
De comunitats autònomes 13,08% 2 M€
D'entitats locals 13,80% 2,1 M€
D'empreses privades 0,03% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.