Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

16,13 €

Pressupost inicial

752.860 €

% execució

No disp.
L'any passat 72,74 %

% sobre el total del press.

1,73 %

Mitjana despesa provincial

3,54 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 46,95% 353.488 €
Transport públic 38,78% 291.968 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,27% 107.404 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,75% 141.145 €
Despeses corrents en béns i serveis 29,93% 225.347 €
Transferències corrents 51,32% 386.368 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es