Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

437,72 €
Pressupost actual / hab.: 434,32 €

Pressupost inicial

20,32 M€
Pressupost actual: 20,32 M€

% execució

87,01 %
Ingrés real són 17,68 M€

% sobre el total del press.

39,48 %

Mitjana ingrés provincial

8,32 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 67,70% 13,75 M€
De comunitats autònomes 17,91% 3,64 M€
D'entitats locals 14,18% 2,88 M€
D'empreses privades 0,02% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 1.000 €
De l'exterior 0,18% 35.957 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es