Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

464,06 €

Pressupost inicial

21,54 M€

% execució

No disp.
L'any passat 102,26 %

% sobre el total del press.

32,59 %

Mitjana ingrés provincial

3,15 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 66,35% 14,29 M€
De comunitats autònomes 19,90% 4,29 M€
D'entitats locals 13,55% 2,92 M€
D'empreses privades 0,02% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 1.000 €
De l'exterior 0,17% 35.957 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es