Participació en els tributs de l'Estat

Pressupost inicial / hab.

247,51 €

Pressupost inicial

11,67 M€

% execució

No disp.
L'any passat 99,62 %

% sobre el total del press.

25,17 %

Mitjana ingrés provincial

7,77 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les transferències a favor de les entitats locals corresponents a la participació en tributs de l'Estat de les entitats excloses del model de cessió d'impostos estatals, a la participació en el fons complementari de finançament establert per la llei reguladora de les hisendes locals a favor de les entitats locals incloses en l'esmentat model de cessió. Així mateix, es recolliran els imports reconeguts per l'administració general de l'estat a favor de les entitats locals en concepte de compensacions per beneficis fiscals en tributs locals concedits per normes estatals amb rang de llei.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració general de l'Estat 100,00% 11,67 M€
/presupuestos/partidas/420-90/2021/economic/I 0,00% 30 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es