Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

92,37 €

Pressupost inicial

4,29 M€

% execució

No disp.
L'any passat 114,21 %

% sobre el total del press.

6,49 %

Mitjana ingrés provincial

1,46 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: De comunitats autònomes.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es