Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

12,70 €

Ingrés pressupostat

593.467 €

% execució

85,02 %
Ingrés real són 504.589,78 €

% sobre el total del press.

1,51 %

Mitjana ingrés provincial

293.911,74 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 9,76% 57.908 €
Interessos de dipòsits 25,28% 150.000 €
Rendes de béns immobles 5,06% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 16,85% 100.000 €
Altres ingressos patrimonials 43,06% 255.549 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es