Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

4,82 €

Pressupost inicial

225.010 €

% execució

92,43 %
Ingrés real són 207.984,94 €

% sobre el total del press.

0,49 %

Mitjana ingrés provincial

306.912,81 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,00% 9.000 €
Interessos de dipòsits 13,33% 30.000 €
Rendes de béns immobles 13,34% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 40,00% 90.000 €
Altres ingressos patrimonials 29,33% 66.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es