Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

13,08 €
Pressupost actual / hab.: 12,98 €

Pressupost inicial

607.010 €
Pressupost actual: 607.010 €

% execució

103,89 %
Ingrés real són 630.633,04 €

% sobre el total del press.

1,18 %

Mitjana ingrés provincial

393.857,89 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 1,32% 8.000 €
Interessos de dipòsits 0,16% 1.000 €
Rendes de béns immobles 75,78% 460.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 14,83% 90.000 €
Altres ingressos patrimonials 7,91% 48.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es