Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

44,60 €

Pressupost inicial

2,08 M€

% execució

448,58 %
Despesa real són 9,34 M€

% sobre el total del press.

5,42 %

Mitjana despesa provincial

811.248,73 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 14,29% 297.490 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 28,82% 600.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 44,38% 924.101 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 12,51% 260.550 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es