Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

50,80 €
Pressupost actual / hab.: 50,40 €

Pressupost inicial

2,36 M€
Pressupost actual: 2,36 M€

% execució

323,68 %
Despesa real són 7,63 M€

% sobre el total del press.

4,58 %

Mitjana despesa provincial

950.968,7 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 10,25% 241.734 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 16,81% 396.319 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 47,01% 1,11 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 25,93% 611.353 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es