Reint. de préstecs de fora del sector públic

Pressupost inicial / hab.

0,00 €

Pressupost inicial

20 €

% execució

217120,00 %
Ingrés real són 43.424 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana ingrés provincial

60.219,54 €

Sobre aquesta partida

Comprèn els recursos obtinguts per reintegraments de préstecs o bestretes concedits a agents externs al sector públic, amb o sense interès, amb termini de reemborsament a curt (no superior a un any) o a llarg termini (superior a un any). En els conceptes 830 i 831 s'inclouran els reintegraments de les bestretes de pagues al personal, podent-se, si escau, crear un subconcepte específic a aquest efecte.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs fora de sector públic curt termini 50,00% 10 €
Reint. prést. fora de sector públic llarg termini 50,00% 10 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es