Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.066.356,00 € 87,10 € 10,58 %
Serveis públics bàsics 14.445.916,00 € 309,42 € 37,58 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.919.109,00 € 83,94 € 10,19 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.488.125,00 € 160,39 € 19,48 %
Actuacions de caràcter econòmic 879.974,00 € 18,85 € 2,29 %
Actuacions de caràcter general 7.643.991,00 € 163,73 € 19,88 %
Total 38.443.471,00 € 823,43 €

Cerca una partida específica