Passius financers

Pressupost inicial / hab.

75,19 €
Pressupost actual / hab.: 132,24 €

Pressupost inicial

3,45 M€
Pressupost actual: 6,05 M€

% execució

99,86 %
Despesa real són 6,04 M€

% sobre el total del press.

13,58 %

Mitjana despesa provincial

1,58 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 3,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es