Passius financers

Ingrés pres. / hab.

68,10 €

Ingrés pressupostat

3,1 M€

% execució

5,36 %
Ingrés real són 167.625,2 €

% sobre el total del press.

6,55 %

Mitjana ingrés provincial

3,1 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 3,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.