Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

169,92 €

Pressupost inicial

7,8 M€

% execució

162,95 %
Despesa real són 12,71 M€

% sobre el total del press.

17,51 %

Mitjana despesa provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 61,16% 4,77 M€
Coord. organització institucional entitats locals 19,52% 1,52 M€
Informació bàsica i estadística 1,96% 152.512 €
Participació ciutadana 9,06% 706.363 €
Atenció als ciutadans 8,31% 647.776 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,86% 4,43 M€
Despeses corrents en béns i serveis 16,97% 1,32 M€
Transferències corrents 1,34% 104.221 €
Inversions reals 24,83% 1,94 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es