Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

210,56 €
Pressupost actual / hab.: 208,92 €

Pressupost inicial

9,77 M€
Pressupost actual: 9,77 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,99 %

Mitjana despesa provincial

5,18 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 82,63% 8,08 M€
Coord. organització institucional entitats locals 4,54% 444.084,48 €
Participació ciutadana 5,28% 516.091,63 €
Atenció als ciutadans 7,55% 737.534,48 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,92% 5,66 M€
Despeses de personal 57,92% 5,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,51% 3,86 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,51% 3,86 M€
Transferències corrents 1,34% 131.228,34 €
Transferències corrents 1,34% 131.228,34 €
Inversions reals 1,23% 119.999 €
Inversions reals 1,23% 119.999 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es