Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

318,27 €
Pressupost actual / hab.: 315,80 €

Pressupost inicial

14,77 M€
Pressupost actual: 14,77 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

28,71 %

Mitjana despesa provincial

9,16 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 7,24% 1,07 M€
Serveis de caràcter general 66,16% 9,77 M€
Administració financera i tributària 11,98% 1,77 M€
Transferències a altres administracions públiques 14,63% 2,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 48,88% 7,22 M€
Despeses de personal 48,88% 7,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,84% 4,26 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,84% 4,26 M€
Despeses financeres 0,74% 110.000 €
Transferències corrents 16,69% 2,47 M€
Transferències corrents 16,69% 2,47 M€
Inversions reals 4,85% 716.352 €
Inversions reals 4,85% 716.352 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es