Administració general

Despesa pres. / hab.

105,26 €

Despesa pressupostada

4,88 M€

% execució

No disp.
L'any passat 75,89 %

% sobre el total del press.

10,63 %

Mitjana despesa provincial

2,21 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 73,17% 3,57 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,21% 1,18 M€
Transferències corrents 2,11% 102.929 €
Inversions reals 0,51% 25.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es