Administració general

Pressupost inicial / hab.

131,25 €

Pressupost inicial

6,13 M€

% execució

No disp.
L'any passat 81,05 %

% sobre el total del press.

14,07 %

Mitjana despesa provincial

2,31 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 61,85% 3,79 M€
Despeses corrents en béns i serveis 35,85% 2,2 M€
Transferències corrents 1,81% 110.929 €
Inversions reals 0,49% 30.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es